Kategorie

Infolinia
Infolinia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MEGA-CIUCHY.PL Markowa bielizna i odzież - najtańsze oferty na rynku !

 
§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: MEGA-MIX HANDEL - Dariusz Kalinowski. z siedzibą w Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 10/23 , NIP: 6210001865, tel 530843920, adres email: biuro@mega-ciuchy.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Regulamin należy akceptować zaznaczając odpowiednią rubrykę w czasie składania zamówienia przed jego potwierdzeniem. Klient składając zamówienie w Sklepie jednocześnie oświadcza, że akceptuje w całości Regulamin Sklepu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają cła i podatki). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 
§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) przez opcję potwierdzenia Koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Zamieszczona na stronie informacja o towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta który wcześniej zaznaczył w koszyku odpowiednią rubrykę dotyczącą akceptacji Regulaminu.

6. Sklep sprowadza towar na zamówienia wyłącznie ze swojej hurtowni patronackiej.

 
§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone na stronie główniej Sklepu (nad stopką).

2. Wszystkie dostępne formy płatności, wraz z cenami za wysyłkę towaru, określone są koszyku z zakupami.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 
§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności, w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy potwierdzeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sklep wysyła towar w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek, czasie od 24 godz. do 4 dni w zależności od daty złożenia zamówienia. Z reguły czas oczekiwania na wysyłkę nie wynosi więcej niż 48 godz. W przypadku przedłużającej się wysyłki (powyżej 4 dni) Sklep poinformuje o tym Klienta drogą mailową lub telefonicznie.

5. Czas realizacji wszystkich zamówień jest liczony tylko w dniach roboczych.

6. Promocyjne lub gratisowe wysyłki towaru nie dotyczą zamówień poza granice Polski.

7. W przypadku wymiany dobrego towaru na inny rozmiar lub model, koszty dodatkowej wysyłki ponosi Klient.


 
§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki - nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 
§6
Prawo odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny

1. Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów, Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, razem z paragonem zakupu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.

Koszty odesłania przesyłki ponosi Klient.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki - nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztem realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zakupu.

Miejscowość ................. data .............

Imię i nazwisko ......................... Adres .........................

Oświadczenie odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny.

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu i zwracam zakupiony/e produkt/y. Do towaru załączam paragonu z dnia ................... , na sumę .................. . Zwrot pieniędzy proszę przelać na konto w banku ............... , nr........................... .

Imię i nazwisko ....................... Czytelny podpis
   
§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego tzw. Newslettera.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 
§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 
§9
ODR

Konsument (Klient) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.